Sunday, October 21, 2018
custom order request là gì
Freelancer

Custom Order Request là gì ? Cách xử lý khi nhận được một COR trên Fiverr

Custom Order Request là gì ? Cách xử lý khi nhận được một COR như thế nào ? Một vài bạn có gửi cho mình câu hỏi như thế này. "Khách hàng nhắn tin trên Fiverr và gửi cho em...

1 2 14
Page 1 of 14