Widgets

Thuật Ngữ Widgets

Widgets trong WordPress là một tiện ích thực hiện một chức năng cụ thể nào đó. Bạn có thể thêm các tiện ích này trong phần Sidebar của Theme mà bạn đang sử dụng. Đây là một khu vực được hỗ trợ tùy thuộc vào Theme của bạn đang sử dụng dành cho trang web của bạn.

Vai trò của Widgets

Các Widget có vai trò chính trong việc giúp bạn cung cấp một tính năng cụ thể nào đó. Giúp bạn có thể bố trí, trang trí thêm cho trang web của bạn trở nên tốt hơn và sinh động hơn. Widgets rất dễ để sử dụng, bạn chỉ cần kéo thả các Widgets vào vị trí mà Theme hỗ trợ để hiển thị tính năng đó.

Bạn có thể truy cập và sử dụng các Widgets có sẵn bằng cách. Tại trang quản trị WordPress. Truy cập Giao diện –> Widget.

Tùy theo tính năng mà Widgets đó hỗ trợ như thế nào. Mà bạn có thể sử dụng theo đúng mục đích bạn mong muốn. Như Widgets hỗ trợ hiển thị các thể meta Tags, lịch, khung tìm kiếm,… Số lượng Widgets và vị trí hiển thị Widgets có nhiều hay ít. Phụ thuộc rất nhiều vào Theme bạn sử dụng. Nếu Theme bạn đang sử dụng không hỗ trợ nhiều trong việc đó. Bạn có thể thay đổi một Theme khác với việc hỗ trợ nhiều Widgets và vị trí hiển thị hơn.

Hầu hết các chủ đề WordPress là widget đã sẵn sàng và có nhiều khu vực widget. Tuy nhiên theme không bắt buộc phải có khu vực widget. Nếu bạn không thấy bất kỳ khu vực widget nào, thì điều đó có nghĩa là chủ đề của bạn không hỗ trợ các widget.

Các widget chủ yếu là các vùng mã độc lập thực hiện một chức năng nhất định. Plugin thường thêm các widget riêng. Để cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát nhiều hơn đối với việc hiển thị các chức năng của plugin.

Như vậy, qua phần giải thích ngắn gọn này. Bạn có thể biết rõ hơn về Thuật Ngữ Widgets để biết được cách tận dụng và sử dụng nó một cách tốt nhất trên trang web của bạn.

Nội dung tham khảo

Reminato Banner