Plugin

thuat ngu plugin

Plugin là một phần mềm giúp hỗ trợ thêm một tính năng cụ thể nào đó. Giúp bạn thực hiện một chức năng nhất định khi sử dụng WordPress để xây dựng và phát triển blog. Ví dụ như plugin hỗ trợ bảo mật WordPress chẳng hạn.

Sử dụng Plugin trong WordPress

Hiện nay, WordPress hỗ trợ người dùng rất nhiều plugin có nhiều tính năng và chức năng khác nhau.

Mỗi Plugin có thể hỗ trợ một hoặc nhiều tính năng. Trong WordPress, để sử dụng một plugin, bạn chỉ cần truy cập vào trang plugin và tải plugin cần về. Sau đó kích hoạt và thiết lập lại plugin đó để sử dụng bình thường.

Vì plugin có thể gây ảnh hưởng đến vấn đề tải trang WordPress cũng như trang web của bạn. Vì vậy, tùy trường hợp cần thiết hay không cần thiết. Mà bạn có thể lựa chọn và tải plugin cho phù hợp. Tránh lạm dụng sử dụng quá nhiều để trang web của bạn không bị nặng và ảnh hưởng đến tốc độ tải trang.