Sunday, October 21, 2018

Tag Archives: xóa ảnh

xóa ảnh không sử dụng trong wordpress
Thủ thuật WordPress

Xóa ảnh không sử dụng trong wordpress với Image Cleanup

Hướng dẫn xóa ảnh không sử dụng trong wordpress với plugin Một ưu điểm của wordpress, chính là việc khi bạn tải một hình ảnh nào đó từ máy tính lên. Bạn có thể nhận được nhiều kích thước hình...