Sunday, October 21, 2018

Tag Archives: wp smush

nén và tối ưu hình ảnh với plugin wp smush
Thủ thuật WordPressWordpress Plugin

Nén và tối ưu hình ảnh với plugin WP Smush chi tiết

WP Smush là plugin giúp bạn nén và tối ưu hình ảnh trong wordpress. Hay nói cách khác, plugin này giúp bạn giảm dung lượng cho hình ảnh được tải lên website từ máy tính của bạn. Ngoài việc tối ưu...