Viết bài chuyên nghiệp với plugin Page Builder by SiteOrigin

viết bài chuyên nghiệp với plugin

Thông thường khi soạn thảo bài viết trên wordpress. Bạn thường sử dụng phần Visual để viết, và chỉnh sửa code cho bài viết qua phần text. Tuy cách này rất dễ dàng và sử dụng thông dụng nhất hiện nay. Tuy nhiên bạn có thể tạo một bài viết bằng cách kéo thả các … Read more