Sunday, October 21, 2018

Tag Archives: trang wordpress

tạo trang trong wordpress
Thủ thuật WordPress

Hướng dẫn tạo trang trong wordpress dễ dàng (Page)

Trang (page) là phần giúp bạn tạo các trang cố định trên website wordpress. Ví dụ như bạn muốn tạo các trang liên hệ, giới thiệu hay hỗ trợ .... Thì phần này sẽ giúp các bạn làm điều đó....