Nén và tối ưu hình ảnh với plugin WP Smush chi tiết

nén và tối ưu hình ảnh với plugin wp smush

WP Smush là plugin giúp bạn nén và tối ưu hình ảnh trong wordpress. Hay nói cách khác, plugin này giúp bạn giảm dung lượng cho hình ảnh được tải lên website từ máy tính của bạn. Ngoài việc tối ưu hình ảnh với plugin EWWW Image Optimizer mà mình đã từng có bài viết hướng dẫn. … Read more

Tối ưu hình ảnh với plugin EWWW Image Optimizer chi tiết

tối ưu hình ảnh với plugin EWWW Image Optimizer

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến các chỉ số khi bạn kiểm tra website của mình trên PageSpeed của Google. Chính là dung lượng hình ảnh. Bạn cần phải giảm dung lượng của những hình ảnh đã tải lên. Điều này giúp cho tốc độ tải trang trên blog của bạn nhanh hơn. … Read more