thêm-tính-năng-like-và-dislike

Thêm tính năng like và dislike cho bình luận trong wordpress

Bạn muốn thêm tính năng like và dislike cho blog của mình trong wordpress ?. Tạo đánh giá cho các bình luận từ độc giả nhằm cải thiện sự tham gia bình luận tại các…

3 Likes Comment

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN