Thêm tính năng like và dislike cho bình luận trong wordpress

Bạn muốn thêm tính năng like và dislike cho blog của mình trong wordpress ?. Tạo đánh giá cho các bình luận từ độc giả nhằm cải thiện sự tham gia bình luận tại các bài viết trên blog. Xem ra đây là một ý tưởng không tồi đúng không nhỉ. Nếu thật sự bạn … Read more