Sunday, October 21, 2018

Tag Archives: thêm nhiều widget hơn

thêm nhiều widget hơn cho wordpress
Thủ thuật WordPressWordpress Plugin

Thêm nhiều widget hơn cho wordpress với plugin SiteOrigin Widgets Bundle

Bạn có thể thấy, wordpress hỗ trợ người dùng một số widget mặc định trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên với những widget có sẵn đó, đôi khi sẽ không đáp ứng đầy đủ nhu cầu mà bạn muốn....