thêm nhiều widget hơn cho wordpress

Thêm nhiều widget hơn cho wordpress với plugin SiteOrigin Widgets Bundle

Bạn có thể thấy, wordpress hỗ trợ người dùng một số widget mặc định trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên với những widget có sẵn đó, đôi khi sẽ không đáp ứng đầy đủ…

8 Likes Comment

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN