Thay đổi phiên bản PHP đang sử dụng trong cPanel

thay đổi phiên bản php trong cpanel

Có đôi lúc, khi bạn sử dụng wordpress. Bạn sẽ cần thay đổi phiên bản PHP để sử dụng một số plugin chỉ hỗ trợ phiên bản PHP cụ thể nào đó. Hay đơn giản, bạn cần thay đổi phiên bản PHP cao và mới hơn để cải thiện tốc độ,… Nhưng chính điều này … Read more