Sunday, October 21, 2018

Tag Archives: tên miền

Thủ thuật WordPressThuật ngữ

Tên miền hay Domain là gì ? Nhà cung cấp tên miền tốt

Nói một cách đơn giản, tên miền chính là thương hiệu blog của bạn. Khi mới tạo blog trên nền tảng wordpress tự host. Bạn cần mua một tên mình để định danh cho blog của mình. Nó như một...