Sunday, October 21, 2018

Tag Archives: tập tin đính kèm

cho phép thêm tập tin đính kèm cho phần bình luận
Thủ thuật WordPress

Thêm tập tin đính kèm cho phần bình luận trong wordpress

Thông thường, nếu bạn là chủ của một blog hay website. Bạn sẽ thấy khó chịu khi một người dùng nào đó đưa một tài liệu nào đó lên blog của bạn. Tuy nhiên, xét trường hợp ngược lại, bạn...