Tạo thumbnail cho hình ảnh với plugin Regenerate Thumbnails

Khi bạn thay đổi một chủ đề trong wordpress. Một tình trạng có thể xảy ra chính là việc kích…

4 comments

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN