tạo thumbnail cho hình ảnh với plugin

Tạo thumbnail cho hình ảnh với plugin Regenerate Thumbnails

Khi bạn thay đổi một chủ đề trong wordpress. Một tình trạng có thể xảy ra chính là việc kích thước các hình ảnh đại diện (thumbnail) sẽ bị thay đổi. Và không phù hợp…

4 Likes 4 Comments

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN