Sunday, October 21, 2018

Tag Archives: tạo thumbnails

tạo thumbnail cho hình ảnh với plugin
Thủ thuật WordPressWordpress Plugin

Tạo thumbnail cho hình ảnh với plugin Regenerate Thumbnails

Khi bạn thay đổi một chủ đề trong wordpress. Một tình trạng có thể xảy ra chính là việc kích thước các hình ảnh đại diện (thumbnail) sẽ bị thay đổi. Và không phù hợp với theme mới mà bạn...