Hướng dẫn tạo clone cho wordpress với plugin Duplicate Post

Trong khi sử dụng wordpress. Đôi lúc bạn sẽ cần nội dung các bài viết để phục vụ cho một mục đích cụ thể nào đó. Như sử dụng nó để chỉnh sửa và đăng tải lên các website vệ tinh chẳng hạn. Một cách đơn giản giúp bạn có thể làm được việc đó … Read more