Sunday, October 21, 2018

Tag Archives: tác dụng của tag

Thủ thuật WordPressThuật ngữ

Tag là gì ? Tác dụng của tag trong wordpress như thế nào

Trong lúc bạn soạn một bài post cho blog của mình. Bạn sẽ thấy có mục tag xuất hiện ngay trong giao diện khung soạn thảo đó. Vậy tag là gì ? tác dụng của tag trong wordpress như thế...