Sunday, October 21, 2018

Tag Archives: sử dụng mailchimp

tổng hợp plugin hỗ trợ mailchimp
BlogEmail MarketingWordpress Plugin

Tổng hợp plugin hỗ trợ MailChimp tốt nhất hiện nay

Xem như các tính năng của MailChimp đã được mình trình bày qua các bài viết hướng dẫn trong serie này. Để giúp các bạn biết thêm cách sử dụng MailChimp trong wordpress. Thì hôm nay, trong bài viết. Mình...