Hướng dẫn xác minh website với tài khoản Pinterest

hướng dẫn xác minh website với tài khoản pinterest

Khi sử dụng Pinterest để liên kết với wordpress bằng cách sử dụng plugin Yoast SEO. Bạn sẽ thấy có một lựa chọn yêu cầu bạn phải xác minh website của bạn với trang mạng xã hội này. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào để liên kết chúng với nhau ?. Để bạn … Read more