Lỗi sitemap XML declaration allowed only at the start of the document và cách khắc phục

Hôm qua có một bạn liên hệ và hỏi mình về một lỗi liên quan đến sitemap. Khi bạn ấy…

Read More »

Google XML Sitemap Plugin giúp tạo sitemap cho wordpress

Như các bạn cũng biết, Sitemap đóng vai trò rất quan trọng đối với website. Nó quyết định đến việc…

Read More »

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN