tạo thumbnail cho hình ảnh với plugin

Tạo thumbnail cho hình ảnh với plugin Regenerate Thumbnails

Khi bạn thay đổi một chủ đề trong wordpress. Một tình trạng có thể xảy ra chính là việc kích…

Read More »

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN