Sunday, October 21, 2018

Tag Archives: really simple captcha

hướng dẫn sử dụng plugin really simple captcha
Thủ thuật WordPressWordpress Plugin

Hướng dẫn sử dụng plugin Really Simple Captcha

Really Simple Captcha là một plugin giúp bạn thêm captcha bảo mật để sử dụng cho các plugin hỗ trợ tạo form khác. Ban đầu plugin này được tạo ta nhằm phục vụ cho Contact Form 7. Tuy nhiên, bạn vẫn...