Sunday, October 21, 2018

Tag Archives: plugin tự đăng bài

hiển thị bài viết chuẩn bị xuất bản
Thủ thuật WordPress

Hiển thị bài viết chuẩn bị xuất bản trong wordpress

Gần đây có một bạn đã hỏi mình. Nếu muốn hiển thị danh sách bài viết dự kiến sẽ xuất bản trong wordpress thì làm như thế nào. Để tiện cho bạn dễ hình dung về cách thực hiện. Mình...