tạo trang trong wordpress

Hướng dẫn tạo trang trong wordpress dễ dàng (Page)

Trang (page) là phần giúp bạn tạo các trang cố định trên website wordpress. Ví dụ như bạn muốn tạo các trang liên hệ, giới thiệu hay hỗ trợ …. Thì phần này sẽ giúp…

5 Likes Comment

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN