Tên miền hay Domain là gì ? Nhà cung cấp tên miền tốt

Nói một cách đơn giản, tên miền chính là thương hiệu blog của bạn. Khi mới tạo blog trên nền tảng wordpress tự host. Bạn cần mua một tên mình để định danh cho blog của mình. Nó như một địa chỉ giúp người khác có thể truy cập và biết đến blog của bạn … Read more