Hiển thị bài viết chuẩn bị xuất bản trong wordpress

hiển thị bài viết chuẩn bị xuất bản

Gần đây có một bạn đã hỏi mình. Nếu muốn hiển thị danh sách bài viết dự kiến sẽ xuất bản trong wordpress thì làm như thế nào. Để tiện cho bạn dễ hình dung về cách thực hiện. Mình sẽ trả lời câu hỏi đó trong nội dung của bài viết này, cách hiển … Read more