Làm sạch cơ sở dữ liệu với plugin WP-Optimize

Trong quá trình sử dụng wordpress. Có thể bạn sẽ tạo bài viết, trang hay tải plugin để sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên có thể một lúc nào đó, bạn sẽ xóa bỏ chúng đi. Bạn nên biết rằng, khi bạn xóa bỏ một bài viết hay trang nào đó … Read more