Robots.txt là gì ? Tác dụng của file robots.txt và cách sử dụng

robots.txt là gì, cách tạo file robots.txt

Robots.txt là gì ? Robots.txt là dạng tập tin đặc biệt không phải là HTML hay một loại nào khác. Mục đích của việc có file robots.txt là khai báo cho công cụ tìm kiếm biết rằng những nội dung nào trên website của bạn được cho phép các bot tìm kiếm và lập chỉ … Read more