tạo bảng cho bài viết trong wordpress

Tạo bảng cho bài viết trong wordpress với plugin TablePress

Khi thực hiện viết bài trên blog của mình. Đôi khi bạn sẽ cần liệt kê một số nội dung cụ thể. Và mong muốn của bạn là đưa nó vào trong một cái bảng…

7 Likes 1 Comment

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN