Tạo bảng cho bài viết trong wordpress với plugin TablePress

tạo bảng cho bài viết trong wordpress

Khi thực hiện viết bài trên blog của mình. Đôi khi bạn sẽ cần liệt kê một số nội dung cụ thể. Và mong muốn của bạn là đưa nó vào trong một cái bảng để hiển thị rõ ràng nội dung đó hơn. Trong wordpress có rất nhiều plugin giúp bạn làm được việc … Read more