Cài đặt Google Analytics cho wordpress

cài đặt google analytics

Một yếu tố tất yếu quyết định đến sự thành công của website đó là biết “nhu cầu của độc giả“, họ thích gì từ blog hay website của bạn. Họ tìm những gì trên blog của bạn…. Để làm được việc này, chúng ta cần một công cụ giúp theo dõi những việc đó. Và … Read more