Tối ưu hình ảnh với plugin EWWW Image Optimizer chi tiết

tối ưu hình ảnh với plugin EWWW Image Optimizer

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến các chỉ số khi bạn kiểm tra website của mình trên PageSpeed của Google. Chính là dung lượng hình ảnh. Bạn cần phải giảm dung lượng của những hình ảnh đã tải lên. Điều này giúp cho tốc độ tải trang trên blog của bạn nhanh hơn. … Read more