Sunday, October 21, 2018

Tag Archives: EWWW image Optimizer

tối ưu hình ảnh với plugin EWWW Image Optimizer
Thủ thuật WordPressWordpress Plugin

Tối ưu hình ảnh với plugin EWWW Image Optimizer chi tiết

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến các chỉ số khi bạn kiểm tra website của mình trên PageSpeed của Google. Chính là dung lượng hình ảnh. Bạn cần phải giảm dung lượng của những hình ảnh đã tải...