Sunday, October 21, 2018

Tag Archives: disable comments

vô hiệu hóa tính năng comment
Thủ thuật WordPressWordpress Plugin

Vô hiệu hóa tính năng comment với plugin Disable Comments

Disable Comments là plugin hỗ trợ bạn vô hiệu hóa tính năng comment trên wordpress rất hiệu quả. Đây là một plugin khá dễ sử dụng. Vì một lý do nào đó, bạn không muốn hiển thị phần comment trong...