Custom Order Request là gì ? Cách xử lý khi nhận được một COR trên Fiverr

custom order request là gì

Custom Order Request là gì ? Cách xử lý khi nhận được một COR như thế nào ? Một vài bạn có gửi cho mình câu hỏi như thế này. “Khách hàng nhắn tin trên Fiverr và gửi cho em một cái form với một số văn bản và yêu cầu, nó có hiển thị … Read more