Tạo form chuyên nghiệp với plugin Contact Form 7

tạo form chuyên nghiệp

Đối với một blogger, tương tác với khách hàng hay thành viên trên blog của mình là điều cần thiết. Tuy nhiên, ngoài việc sử dụng phần bình luận. Bạn có thể tạo điều kiện cho mọi người gửi tin nhắn riêng cho bạn, nếu như họ thật sự muốn. Để làm được việc đó, … Read more