Sunday, October 21, 2018

Tag Archives: backup

hướng dẫn backup và khôi phục dữ liệu
Thủ thuật WordPress

Hướng dẫn backup và khôi phục dữ liệu website trong cPanel

Thông thường nếu muốn backup dữ liệu wordpress. Mình thường sử dụng plugin để tự động backup theo một khoảng thời gian cụ thể nào đó. Hoặc có thể truy cập trực tiếp vào phần quản lý dữ liệu trong...