Chống spam cho wordpress với plugin Akismet

Đối với một blogger. Được nhiều người ghé thăm và bình luận trên blog. Chứng tỏ bài viết của bạn…

add comment

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN