Hướng dẫn cài đặt wordpress lên localhost toàn tập

Trong bài viết XAMPP phần mềm giúp cài đặt localhost. Mình đã có nói qua các cách cài đặt và sử dụng phần mềm xampp. Nay trong bài viết này, để tiếp tục chuỗi kiến thức đó. Mình sẽ thực hiện bài viết hướng dẫn cài đặt wordpress lên localhost. Đảm bảo, sau khi hoàn thành xong các bước này, bạn sẽ sử dụng và thao tác trên wordpress hoàn toàn dễ dàng.

Chuẩn bị trước khi cài đặt wordpress lên localhost

Trước khi cài đặt bạn cần tải mã nguồn wordpress trước đã. Bạn có thể tải hai phiên bản ngôn ngữ tiếng anh và ngôn ngữ tiếng việt hoặc có thể chọn một trong hai. Trong nội dung bài viết này, mình chỉ hướng dẫn cho một phiên bản. Vì thật ra ngôn ngữ nào thì quy trình cài đặt cũng như nhau cả.

Bạn có thể tải mã nguồn tại đây:

Tải phần mềm soạn thảo ngôn ngữ lập trình Notepad++ để chỉnh sửa file index.html

Bạn có thể tải tại trang chủ Notepad++. Chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành của mình.

Mở phần mềm XAMPP lên, chọn Start Apache và MySQL.

Hướng dẫn cài đặt wordpress lên localhost

Tạo thư mục cài wordpress

Đầu tiên vào thư mục theo đường dẫn “F:\xampp\htdocs”. Tùy theo bạn cài đặt phần mềm xampp trong thư mục nào thì thay F:\ bằng ổ đĩa trên máy tính của bạn. Do nội dung bài viết hướng dẫn cài đặt wordpress lên localhost này mình thực hiện theo chuỗi kiến thức ở bài viết trước. Nên mình đã lưu thư mục trong ổ đĩa F.

Tại thư mục htdocs bạn tạo một thư mục có tên: “testwordpress.com”. Bạn có thể lấy một cái tên khác, tùy bạn. Nhưng trong quá trình thiết lập và cài đặt chúng ta phải theo tên của thư mục mà bạn đã đặt ra. Cụ thể như thế nào thì để xuống các bước tiếp theo bạn sẽ thấy rõ hơn.

hướng dẫn cài đặt wordpress lên localhost

Bạn copy mã nguồn wordpress vừa tải về và paste vào trong thư mục “testwordpress.com” này. Giải nén file wordpress-4.6.1.zip ra. Ta được thư mục y như hình bên dưới.

hướng dẫn cài đặt wordpress lên localhost


Tạo file index.html

Tiếp tục bạn tạo một file index.html ngay trong thư mục “htdocs” để index thư mục wordpress trên trình duyệt.

Để tạo bạn click chuột phải vào khoảng trống chọn New –> Text Document. ta được file có đuôi txt như hình dưới.

hướng dẫn cài đặt wordpress lên localhost

Bạn mở file .txt đó lên chọn File –> Save As đặt tên là index.html

hướng dẫn cài đặt wordpress lên localhost

Chọn Save để lưu lại. Sau khi lưu lại ta được file index.html như hình dưới.

hướng dẫn cài đặt wordpress lên localhost

Để hoàn thành bước tạo file index.html. Bạn cần thêm một số lệnh trong file này. Bạn click chuột phải vào file index.html chọn Edit with Notepad++.

hướng dẫn cài đặt wordpress lên localhost

Sau khi giao diện Notepad++ mở lên bạn thêm đoạn code bên dưới này vào và save lại.

<a href="/wordpress/">Vao Website WordPress</a>

Trong đó /wordpress/ bạn sẽ điền tên thư mục mà bạn muốn index, ở đây thư mục của mình là wordpress vì vậy nó mới có dạng như vậy. Còn “Vao Webiste WordPress bạn có thể thay chữ khác tùy ý. Sau đó Save lại nhé.

Như vậy là bước tạo file index.html đến đây xem như hoàn thành. Ta qua bước tiếp theo.

Thêm tên miền thư mục vào file Hosts

Bạn vào thư mục theo đường dẫn C:\Windows\System32\drivers\etc Tùy theo ổ đĩa hệ thống của máy tính bạn là ổ nào mà vào cho đúng là được. Ở đây máy tính mình sử dụng ổ C để chứa chương trình hệ điều hành.

Tại đây bạn thấy có file hosts. Bạn click chuột phải vào và chọn Edit with Notepad++. Bạn thêm dòng như hình phía dưới. Nhớ là tên miền kia phải trùng với tên thư mục bạn tạo trong htdocs nhé.

hướng dẫn cài đặt wordpress lên localhost

Sau khi thêm đoạn đó và bạn Save lại. Đến đây, bài viết hướng dẫn cài đặt wordpress lên localhost xem như đã đi được 50% chặn đường rồi đấy. Cố lên, ta tiếp tục với một vài bước nữa thôi.

Khai báo thông tin trong httpd-vhost.conf

Tiếp theo ta khai báo một số thông tin trong file httpd-vhost.conf. Để làm việc này bạn truy cập theo đường dẫn F:\xampp\apache\conf\extra. 

Tìm đến file httpd-vhost.conf click chuột phải và chọn Edit with Notepad++

hướng dẫn cài đặt wordpress lên localhost

Tìm đến đường dẫn

##NameVirtualHost *:80

Xóa dấu ## đi nhé. Và tiếp tục thêm đoạn code dưới đây vào phía cuối file

<VirtualHost *:80> 
ServerAdmin contact@vntien.com 
DocumentRoot "F:/xampp/htdocs/example.com" 
ServerName example.com 
<VirtualHost>

Trong đó “example.com” ta thay bằng thư mục mà mình tạo ở file htdocs.

Sau đó Save lại. Như vậy là đã xong bước này.

Tạo Database trong phpmyadmin

Tiếp tục từ trình duyệt bạn truy cập theo đường dẫn localhost/phpmyadmin

hướng dẫn cài đặt wordpress lên localhost

Tại đây nếu đang là ngôn ngữ tiếng pháp thì bạn chọn lại ngôn ngữ tiếng anh cho dễ sử.

Bạn chọn New để tạo Database mới

hướng dẫn cài đặt wordpress lên localhost

  • Mục Database name: bạn đặt tên cho database
  • Collation: bạn chọn “utf8-unicode_ci”

Sau đó chọn Create.

Như vậy là đã tạo Database thành công. Xem như đã gần hoàn thành rồi đấy.

Cài đặt wordpress

Đến bước này, từ trình duyệt bạn truy cập tên miền mà bạn đã đặt tên trước đó cho thư mục trong htdocs. Như trong bài viết này mình đặt tên là testwordpress.com thì mình truy cập theo tên miền này.

hướng dẫn cài đặt wordpress lên localhost

Tại đây ta chọn ngôn ngữ tiếng việt cho dễ sử dụng và chọn Tiếp tục

cai-dat-wordpress-13

Tiếp theo chọn Thực hiện ngay

cai-dat-wordpress-14

Ở phần này bạn điền thông tin như sau:

  • Tên cơ sở dữ liệu: bạn điền tên của Database mà bạn đặt trong phpmyadmin.
  • Tên đăng nhập: bạn điền là “root”
  • Mật khẩu: để trống

Còn lại để nguyên như mặc định và chọn Gửi.

cai-dat-wordpress-15

Sau đó chọn Thực thi cài đặt. Lúc này hiện lên thông báo cài đặt thành công. Bạn đặt tiêu đề cho website tên đăng nhập, mật khẩu…và cài đặt.

Sau đó bạn đăng nhập vào và ta được giao diện như trang quản trị như hình phía dưới đây.

hướng dẫn cài đặt wordpress lên localhost

Hướng dẫn cài đặt wordpress lên localhost – Video hướng dẫn

Dưới đây mình có thực hiện một video giúp bạn dễ hình dung hơn cách thực hiện cài đặt wordpress lên localhost. Bạn có thể tham khảo thêm video nếu gặp khó khăn khi xem hướng dẫn bằng hình ảnh và văn bản.

Lời kết

Trên đây là bài viết hướng dẫn cài đặt wordpress lên localhost. Hi vọng qua bài viết này, bạn có thể dễ dàng cài đặt wordpress và sử dụng nó ngay trên chính chiếc máy tính của mình. Để có thể làm quen với mã nguồn này. Rồi trong tương lai sẽ không phải lo lắng khi bỏ tiền ra để thuê host và bắt đầu một blog mới cho mình.

Leave a Reply