Sunday, October 21, 2018

Bản quyền

ban-quyen

Bản quyền

Các bài viết – nội dung chia sẻ trên Blog VNTIEN đều được tác giả Nguyễn Cao Tiến xây dựng và phát triển và được bảo vệ theo luật bảo vệ bản quyền tác giả – DMCA (Digital Millennium Copyright Act).

ban-quyen

Quy định

Nội dung trên VNTIEN được bảo vệ bản quyền và VNTIEN hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung.

Không được phép sử dụng nội dung trên VNTIEN nhằm mục đích thương mại như in ấn, xuất bản sách ….

Được phép chia sẻ nội dung nhưng không được sửa đổi hoặc thêm bớt nội dụng.

Những nội dung được chia sẻ vui lòng để lại nguồn từ www.vntien.com

Tôn trọng tác giả

Với tiêu chí thiện chí của đôi bên. Tôi hi vọng việc chấp hành một số quy định chung là cách tốt nhất cho mọi người. Để tránh tình trạng xảy ra tình trạng không đáng có, đề nghị mọi người tuân thủ theo những quy định chung.

Cảm ơn,