Tùy biến giao diện bảng khi sử dụng plugin TablePress

Hướng dẫn tùy biến giao diện bảng khi sử dụng plugin TablePress !!! Trước đây, mình đã từng có bài viết hướng dẫn tạo bảng trong bài viết bằng cách sử dụng plugin TablePress. Tuy nhiên, trong bài viết đó, dường như mình không đá động gì đến việc tùy biến giao diện cho chúng. … Read more

Lỗi Error establishing a database connection và cách khắc phục

Lỗi error establishing a database connection thường xuyên được bắt gặp khi truy cập vào một trang web nào đó. Thật sự mà nói lỗi này thường gây ra bực bội cho mình. Chính bản thân mình đã từng gặp nó rất nhiều, ngay trên chính blog của mình cũng đã từng xảy ra thường xuyên. … Read more